Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden
OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door TrueBargain. 
Op de hele site verwijzen de termen "wij",
"ons" en "onze" naar TrueBargain. TrueBargain biedt deze website,
inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar
zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u
akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en
kennisgevingen die hier worden vermeld. Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen,
neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te
zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief die
aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen
en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn
van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet
beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers
en/of bijdragers van inhoud zijn. Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website
bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te
gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze
Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden
van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of geen
services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd
als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze
Servicevoorwaarden. Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden
toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk
moment op deze pagina de meest recente versie van de
Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig
deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te
vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te
plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig
te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of
toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen
houdt acceptatie van die wijzigingen in. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online
e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u
kunnen verkopen.
SECTIE 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat 
u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u
woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u
woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw
minderjarige personen ten laste toe deze site te gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde
doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten
overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot
auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard
verzenden. Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal
resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten. SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan
ook service aan iemand te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens)
onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via
verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan
en aan te passen aan de technische vereisten van verbonden
netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld
tijdens overdracht via netwerken. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van
de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website
waarop de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren,
kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen
voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken
of anderszins beïnvloeden. SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE
INFORMATIE Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site
beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het
materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie
verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet
worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen
zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere
informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal
op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten.
Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt
alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om
de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet
verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee
in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site
te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service
(of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor
enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de
Service.
SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online 
beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen
beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd
of geruild volgens ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze
producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer
te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur
dan ook op uw computerscherm nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de 
verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon,
geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot
geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden
van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle
beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen
goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op
elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op
deze site is ongeldig waar het verboden is. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten,
informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen,
aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de
Service zullen worden gecorrigeerd.
SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons
plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte
hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken
of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op
bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde
klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde
factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een
bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op
de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e‑mailadres
en/of factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment
dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om
bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen
oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of
distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en
accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze
winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere
informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en
vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw
transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen
opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.
SECTIE 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP
Het is mogelijk dat we u toegang geven tot tools van derden waarop 
we geen toezicht houden, geen controle of input over hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke
tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties,
verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige
goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het
gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van
derden. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden
aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient
ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de
voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante
externe provider(s). We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies
aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en
bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook
onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.
SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service
beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites
van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of
nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk
of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor
andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband
met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen,
inhoud of enige andere transacties die zijn gedaan in verband met
websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde
partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u
een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met
betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de
derde partij.
SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt 
(bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons
creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander
materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins
(gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we op elk moment
en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud controleren, bewerken of
verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze
onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk,
pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd
is met het intellectuele eigendom van een partij of deze
Servicevoorwaarden . U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde
partij schenden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy,
persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er
verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins
onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of
computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze
de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen
beïnvloeden. U mag geen vals e‑mailadres gebruiken, u voordoen als
iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met
betrekking tot de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als
enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de
juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of
een derde partij zijn geplaatst.
SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder
ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.
SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) .
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een 
gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te
verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie,
behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of
vernieuwingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde
website, moet worden opgevat om aan te geven dat alle informatie in
de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of
bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden,
is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen om
onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om
internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften,
regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om onze
intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten
van anderen te schenden of te schenden; (e) om lastig te vallen,
te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet
te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren
of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid,
religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;
(f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen
of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die
zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of
werking van de Service of van een gerelateerde website, andere
websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie
van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen,
pharmen, voorwenden, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene
of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de
Service of een gerelateerde website, andere websites of internet
te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw
gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen
wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.
SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de dienst op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen TrueBargain, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, al dan niet gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximaal toegestane omvang door de wet.
ARTIKEL 14 - VRIJWARING
U stemt ermee in om TrueBargain en onze moedermaatschappij, 
dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners,
functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers,
dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en
werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren
van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten,
gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit uw
schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze
bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet
of de rechten van een derde partij.
SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze
Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een
dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover
toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het
niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze
Servicevoorwaarden. Service, heeft een dergelijke vaststelling
geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele
overige bepalingen.
ARTIKEL 16 - BEËINDIGING De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de
beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van
kracht na beëindiging van deze overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u
of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op
elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services
niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van
onze site. Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u heeft
gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze
Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment
zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u
aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum
van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze
Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.
ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze 
Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet
dat we afstand doen van een dergelijk recht of bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels
die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn
geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en
ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere
of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel
mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet
beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze
Servicevoorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd tegen de
opstellende partij.
SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten
waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en
geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.
SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de
Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel
van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te
vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen.
Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te
controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang
tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele
wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die
wijzigingen.
SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd
via info@TrueBargain.nl


Contact formulier